Tía má tui | Quà tặng người già

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG 200% GIÁ TRỊ HÀNG HÓA GIAO DỊCH ĐỐI VỚI HÀNG GIẢ

1- MỤC ĐÍCH

Chính sách này đưa ra sự cam kết của TIAMATUI.VN trong việc chủ động hỗ trợ bồi thường cho Khách Hàng với mức bồi thường 200% giá trị hàng hóa giao dịch khi hàng hóa được mua trên website TIAMATUI.VN là hàng giả.

Hàng giả: là hàng không phải là hàng chính hiệu. Hàng hóa giả mạo sản phẩm khác bằng việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa trùng/ giống hoàn toàn với sản phẩm được giả mạo.

2- NỘI DUNG BỒI THƯỜNG

Khách Hàng khi phát hiện hàng hóa do mình đã mua trên website TIAMATUI.VN là hàng giả sẽ được  TIAMATUI.VN bồi thường 200% giá trị hàng hóa giao dịch được xác định là hàng giả cho Khách Hàng.

Khách Hàng, tùy theo quyền quyết định của mình, được nhận mức bồi thường 200% dưới các hình thức dưới đây:

  • Đổi hàng hóa có giá bằng 200% giá trị hàng hóa đã mua tại TIAMATUI được xác định là giả
  • Được hoàn tiền mặt có giá trị bằng 200% giá trị hàng hóa đã mua tại TIAMATUI được xác định là giả

Lưu ý

+ Trong mọi trường hợp việc hoàn tiền, bồi thường bằng tiền mặt sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

+  Trường hợp Khách Hàng mua hàng trong đó sử dụng một phần hoặc toàn bộ bằng phiếu mua hàng (coupon), Khách Hàng sẽ nhận lại phiếu mua hàng (coupon) có giá trị bằng phiếu mua hàng (coupon) đã sử dụng mua hàng và phần chênh lệch của mức bồi thường 200% trừ giá trị phiếu mua hàng (coupon) đó.

3- QUY TRÌNH KHIẾU NẠI HÀNG GIẢ

Nếu phát hiện hàng hóa mua trên website TIAMATUI.VN là hàng giả, Khách hàng gửi yêu cầu bồi thường cho TIAMATUI.VN theo thông tin liên hệ sau đó khách hàng gửi trả sản phẩm về cho TIAMATUI để kiểm chứng thông tin. Lưu ý

  • Chi phí gửi trả sản phẩm để TIAMATUI kiểm chứng thông tin do khách hàng chịu, nếu sau khi kiểm chứng là hàng giả TIAMATUI sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí này cho khách hàng
  • Sản phẩm gửi về TIAMATUI để kiểm chứng phải có đầy đủ chứng từ mua hàng từ TIAMATUI và các tài liệu, hình ảnh chứng minh sản phẩm là hàng giả

Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày TIAMATUI nhận lại được sản phẩm, Khách Hàng sẽ được TIAMATUI bồi thường theo một trong các hình thức được nêu ở trên do Khách Hàng quyết định ngoại trừ trường hợp sản phẩm sau khi được kiểm chứng là sản phẩm thật

4- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Trong trường hợp dựa trên các bằng chứng xác thực, tùy thuộc vào quyền quyết định hợp lý của TIAMATUI xác định hàng hóa không phải là hàng giả mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận từ Khách Hàng, TIAMATUI được quyền từ chối
bồi thường trừ khi/cho đến khi Khách Hàng có được quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là hàng giả (nếu có).

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo